1398/08/15

مسجد امام حسن مجتبی(ع)

نام مسجد : مسجد امام حسن مجتبی(ع) 

آدرس مسجد : بلوار فکوری.فکوری 27

ظرفیت کل : حدودا 500 نفر

تعداد صندلی قسمت آقایان : 30 عدد

تعداد صندلی قسمت بانوان : 30 عدد

آسانسور : ندارد(هر دو سالن همکف با حدود 8 پله میباشد)

تصاویر :