1398/08/15

مسجد النبی

نام مسجد : مسجدالنبی

آدرس مسجد : خیابان کوهسنگی. نبش کوهسنگی 5 (نبش عارف)

ظرفیت کل : حدودا 700 نفر

تعداد صندلی قسمت آقایان : 50 عدد

تعداد صندلی قسمت بانوان : 120عدد

آسانسور : دارد

تصاویر :

سالن آقایان:

سالن خانمها: