1398/08/15

مسجد رفیعی

نام مسجد : مسجد رفیعی

آدرس مسجد : بلوار مطهری شمالی. بین 22 و 24

ظرفیت کل : حدودا 500 نفر

تعداد صندلی قسمت آقایان : 30عدد

تعداد صندلی قسمت بانوان : 50 عدد

آسانسور : ندارد(سالن خانمها طبقه منهای یک)

تصاویر :

سالن آقایان:

سالن خانمها: