1398/08/15

مسجد امام علی(ع) کوشش

نام مسجد : مسجد امام علی(ع)

آدرس مسجد : خیابان کوشش. نبش کوشش 20

ظرفیت کل : حدودا 1000 نفر

تعداد صندلی قسمت آقایان : 50 عدد

تعداد صندلی قسمت بانوان : 30 عدد

آسانسور : ندارد (سالن خانمها طبقه اول میباشد)

تصاویر :

سالن آقایان:

سالن خانمها: