تهیه ملزومات مجالس ترحیم

خرما مغزدار هر 200 عدد تقریبا 2 تا 2.5 کیلو

 

خرما رولتی

خرما آناناسی

 

 

حلوا کیکی (رولتی و مربعی)

حلوا کیکی

 حلوا کیکی مثلثی

حلوا تارت

 

حلوا فنجونی

 

 حلوا بیسکوییتی

حلوا تزیینی

شیرینی بلک

 


سایر خدمات